A Rame Digital elkötelezett a weboldal naprakészen és pontosan tartása mellett. Ha mégis hibás vagy elavult információval találkozna, örömmel vennénk, ha ezt jelezné nekünk. Kérjük, jelezze, hogy a weboldalon hol olvasta az információt. Ezt követően a lehető leghamarabb utánanézünk. Kérjük, válaszát e-mailben küldje el a következő címre: moc.erotslatigidemar@ofni.

Nem vállalunk felelősséget a pontatlanságokból vagy hiányosságokból eredő veszteségekért, sem az olyan veszteségekért, amelyek az információ interneten keresztül történő terjesztése által okozott vagy azzal együtt járó problémákból, például megszakításokból vagy fennakadásokból erednek. A webes űrlapok használata során igyekszünk a szükséges mezők számát a lehető legkisebbre korlátozni. A Rame Digital nem vállal felelősséget a Rame Digital által vagy a Rame Digital nevében e weboldalon keresztül szolgáltatott adatok, tanácsok vagy ötletek felhasználása következtében elszenvedett veszteségekért.

Az e-mailben vagy webes űrlapon küldött válaszokat és adatvédelmi kérdéseket ugyanúgy kezeljük, mint a leveleket. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 1 hónapon belül számíthat a válaszunkra. Összetett kérések esetén 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt, ha legfeljebb 3 hónapra van szükségünk.

A válaszával vagy információkérésével összefüggésben megadott személyes adatait kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően használjuk fel.

A Rame Digital minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megvédje rendszereit a jogellenes használat minden formájától. A Rame Digital e célból megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, figyelembe véve többek között a technika állását. Nem vállal felelősséget azonban semmilyen közvetlen és/vagy közvetett kárért, amelyet a weboldal felhasználója a rendszereinek harmadik fél általi jogellenes használata miatt szenved el.

A Rame Digital nem vállal felelősséget azon weboldalak tartalmáért, amelyekre vagy amelyekről hiperlink vagy más hivatkozás található. A harmadik felek által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik felek vonatkozó feltételei vonatkoznak.

A weboldal tartalmának minden szellemi tulajdonjoga a Rame Digital tulajdonát képezi.

Ezen anyagok másolása, terjesztése és bármilyen más módon történő felhasználása a Rame Digital írásbeli engedélye nélkül tilos, kivéve és csak annyiban, amennyiben kötelező jogi rendelkezések (például idézési jog) másként rendelkeznek, kivéve, ha a konkrét tartalom másként rendelkezik.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a weboldal elérhetőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.